Investeringsstrategi

Vecata Invest A/S har ikke et specifikt branchefokus. Ved investering i et nyt selskab prioriterer vi følgende:

  • Et professionelt og erfarent ledelsesteam
  • Et unikt, visionært og patenterbart produkt
  • Et defineret markedsbehov
  • En klar exit-strategi

Vecata Invest A/S foretager gerne investeringer i syndikat med andre investorer og påtager kun en lead investorrolle, såfremt vi selv er i besiddelse af de fornødne branchespecifikke kompetencer.

Vi tilbyder primært finansiering via indskud af egenkapital i de pågældende virksomheder.

Vecata Invest A/S er altid repræsenteret i sine porteføljeselskabers bestyrelse og deltager efter aftale med selskaberne i drifts- og projektopgaver i det omfang dette er relevant. Disse opgaver omfatter følgende områder:

  • Strategi
  • Finansiering
  • Rekruttering
  • Exit og salgsproces

Henvendelse om nye investeringer sker ved fremsendelse af en forretningsplan inkl. budgetter og forventet kapitalbehov. På denne baggrund vurderer Vecata Invests investeringsteam om forretningsoplægget danner grundlag for et møde med stifterne af de pågældende selskab.

Hvis du ønsker at kontakte Vecata Invest A/S, skal du sende en mail til: