Vecata Invest A/S
Vores prioriteringer...

VECATA INVEST A/S

Vecata Invest A/S er et investeringsselskab, som varetager Bagger-Sørensen koncernens direkte investeringer i operative virksomheder. Vecata Invest A/S har ikke et specifikt branchefokus, men investerer bredt.

Investeringerne foretages direkte i de pågældende porteføljeselskaber og Vecata Invest A/S deltager aktivt i udviklingen af disse. Der investeres ikke i funds-of-funds segmentet.

Vecata Invest A/S har foretaget investeringer siden 2003.

PORTEFØLJE